První minuty po narození. First minutes after the birth.

Ve věku jeden měsíc. At the age one month.

2 roky. 2 years old. Dej mi pusu - Assyryn (2 roky) a Tadeáš (20 měsíců). Kiss me also - Assyryn (2 years) and Tadeas (20 months).
2 roky. 2 years. Sladěny v barvě - Asy a koza Endy. Harmonized in the color - Asy and Endy, the goat.